شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ به خدا گفتم بيا جهان را قسمت کنيم.آسمون واسه من ،ابراش مال تو،دريا مال من موجاش مال تو ،ماه مال من خورشيد مال تو ....خدا خنديد و گفت:تو بندگي کن همه ي دنيا مال تو ...من هم مال تو
جزتو
91/3/22
+ سلام ،دوستان قديما يه قسمتي به نام پيام هاي نگه داشته شده داشتيم.الان حذف شده،کسي ميدونه چرا؟؟
آره حذف شده ......... منكه نميدونم
مگه با نگهداري فرقي ميکنه؟سلام
+ يه حيف نون ميخواسته غير قانوني از مرز خارج بشه ، ميگيرنش ازش ميپرسن : با چه ارزي داري خارج ميشي ؟ ميگه با ارز معذرت
+ نيا باران زمين جاي قشنگي نيست،من اهل زمين را خوب مي شناسم که گل در عقد زنبور است ولي پروانه را هم دوست مي دارد.
+ هوا گرفته بود و باران مي باريد کودکي گفت خدايا گريه نکن همه چيز درست ميشه
+ چه تلخ محاکمه مي شود زمستان،که براي جان دادن به درخت جان ميدهد و چه ناعادلانه کمي آن طرف تر همه چيز به اسم بهار تمام مي شود....!
+ دخترک رفت ولي زير لب اين را مي گفت:او يقينا پي معشوق خودش مي آيد.پسرک ماند ولي روي لبش زمزه بود:مطمعنا که پشيمان شده برميگردد.عشق قرباني مظلوم غرور است هنوز...
+ زيبا ترين قسم:نه تو مي ماني و نه اندوه و نه هيچ يک از مردم اين آبادي .... به حباب نگران لب يک رود قسم و به کوتاهي آن لحظه شادي که گذشت،غصه هم ميگذرد.آنچناني که فقط خاطره اي خواهد ماند... لحظه ها عريانند.به تن لحظه خود،جامه ي اندوه مپوشان
+ غصه نخور که زمين مال تو نيست،مهم اين است کاري کني که آسمان مال تو باشد...!
+ کاش در کتاب زندگي سطري باشيم به ياد ماندني.. نه حاشيه اي از ياد رفتني.
+ دخترک رفت ولي زير لب اين را مي گفت:او يقينا پي معشوق خودش مي آيد.پسرک ماند ولي روي لبش زمزه بود:مطمعنا که پشيمان شده ب رميگردد.عشق قربانب مظلوم غرور است هنوز
+ نيروي انتظامي مي ريزه خونه حيف نون، اون هم با منقل مي پره تو استخر. ميگه از اينجا به بعدش ديگه به شما ربطي نداره به نيروي دريايي مربوط ميشه.
+ ديروز دلم دوباره يک مهمان داشت / افسوس که مهماني او پايان داشت / صد حرف نگفته در دلم بود هنوز / اي کاش زمانه دور برگردان داشت
نمي دونم...
حالا شده ديگه..!
چشم به خاطر گل روي شما هم که شده پيام هاي شادتر ميزنم
+ ما بدهکاريم به يکديگر و به تمام " دوستت دارم" هاي ناگفته اي که پشت ديوار غرورمان ماند و آنها را بلعيديم تا نشان دهيم که منطقي هستيم .
+ فال حافظ!نيت کن…………..به جهنم گر غمت پايان ندارد!!به درک گر سرت سامان ندارد!!بخندم من به اين دنياي فاني !!که ضايع تر از اين امکان ندارد!!! حافظ مي خواد بگه تو خوشبخت مي شي!يکم عصبانيه!!منظوري نداره!!
درب کنسرو بازکن برقی
ژاله رحيمي
رتبه 93
2 برگزیده
359 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top